Liệu có được cho thuê lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước không?

Theo thông tin bạn cung cấp, tôi chưa rõ trường hợp của bạn là thuê mua hay thuộc sở hữu Nhà nước. Trong trường hợp cho thuê lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước,


Hỏi: Hiện nay, căn nhà tôi đang ở thuộc sở hữu Nhà nước. Tôi muốn hỏi, nếu giờ tôi cho người khác thuê lại để kiếm lời thì có được không?

Cảm ơn luật sư tư vấn.

levitan@…
nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
Người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chỉ được cho thuê lại khi đáp ứng
các điều kiện theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa, nguồn: Báo Xây dựng)

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, tôi chưa rõ trường hợp của bạn là thuê mua hay . Trong trường hợp cho thuê lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, bạn có thể tham khảo những quy định của pháp luật như sau:

Thứ nhất, đối với trường hợp bạn là người thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tại Điểm d, Khoản 3, Điều 20, Nghị định 34/2013/NĐ-CP về Quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước quy định bên thuê: “Không được chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc cho mượn hoặc cho mượn hoặc cho thuê lại nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào; trường hợp là nhà ở cũ thì việc chuyển nhượng quyền thuê nhà ở cho người khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở và người thuê phải thực hiện ký kết hợp đồng thuê nhà ở với đơn vụ quản lý vận hành theo đúng quy định”. Căn cứ vào quy định này, bạn chỉ được phép cho thuê lại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước khi có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà ở.

Thứ hai, trường hợp bạn là người thuê mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 20, Nghị định 34/2013/NĐ-CP, bên thuê mua: “Không được cho thuê, cho thuê lại, thế chấp hoặc chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức khi chưa thanh toán hết tiền thuê mua nhà ở và chưa đủ thời gian tối thiểu là 10 (mười) năm, kể từ thời điểm ký hợp đồng thuê mua nhà ở…”. Vì thế, bạn chỉ được quyền cho thuê lại nhà khi đã sử dụng nhà tối thiểu là 10 năm và thanh toán hết tiền thuê mua.

Trân trọng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *