Hà Nội: bất ngờ chuyển đất trồng lúa sang phi nông nghiệp

Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội chuyển đổi 61,8 ha sang đất phi nông nghiệp

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội.
Đất nông nghiệp
Thủ tướng đồng ý cho Hà Nội chuyển đổi 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP. Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *