Bạn dám tin năm 2030, Anh có thể cung cấp 240.000 nhà cho thuê mới?

Theo báo cáo, chỉ 1/5 số lượng công trình xây dựng lớn hiện nay có thể tương đương với 6% số lượng nhà ở mới tăng thêm. Báo cáo giải thích nguồn cung


Xây dựng hiện đang được ưu tiên trong những chính sách xây dựng ở Vương quốc Anh. Theo báo cáo mới đây, tới năm 2030, Anh có thể cung cấp 240.000 ngôi mới.


Anh có thể cung cấp 240.000 nhà cho thuê mới.

Nhà ở để cho thuê có khả năng tăng nguồn cung, đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của chính sách Trắng mới được phát hành của Chính phủ Anh.

Báo cáo mới của Liên đoàn Bất động sản Anh (BPF) và Công ty BĐS Savills cho thấy, ngành xây dựng nhà cho thuê đang có sự tăng trưởng và tiềm năng lớn. Tại các đô thị lớn kết hợp với thị trường việc làm, xây dựng nhà cho thuê có thể tăng tốc độ xây dựng lên 3 lần.

Theo báo cáo, chỉ 1/5 số lượng công trình xây dựng lớn hiện nay có thể tương đương với 6% số lượng nhà ở mới tăng thêm. Báo cáo giải thích nguồn cung nhà được hoàn thành trong vòng 3 năm tới sẽ tương đương với khoảng 15.000 ngôi nhà được cho thuê mỗi năm. Vì vậy, sẽ có 240.000 ngôi nhà được xây dựng vào năm 2030.

Ian Fletcher, Giám đốc chính sách của BPF cho rằng, xây dựng nhà để cho thuê là một hiện tượng tương đối mới ở Anh, song đã có sự tăng trưởng đáng kể, cung cấp hàng ngàn ngôi nhà mới.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *