Lấy ý kiến của dân về kế hoạch sử dụng đất ở HCM như thế nào?

Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM hiện đang tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định kế hoạch cấp huyện năm 2017 của 24 quận – huyện trên địa bàn.


Theo quy định của luật Đất đai, cơ quan tổ chức lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện, trước khi trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
kế hoạch sử dụng đất
Tp.HCM lấy ý kiến của dân về kế hoạch sử dụng đất.

Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM hiện đang tiếp nhận hồ sơ để tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2017 của 24 quận – huyện trên địa bàn. Để có thêm thông tin góp ý của nhân dân và các tổ chức trong việc thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất, Sở công khai lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất hằng năm của các quận – huyện để nhân dân và các đơn vị được biết.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *